Indberet en alvorlig mistanke.

V2C’s whistleblower-politik

I V2C har vi en nultolerance-politik, når det gælder korruption, bestikkelse og hvidvaskning af penge. Alle former for markedsaktiviteter skal være i overensstemmelse med vores interne regler, principper og forretningspraksis og den lovgivning der gælder på det marked vi opererer i.

V2C accepterer ikke nogen form for påvirkning, ”smørelse” eller bestikkelse fra potentielle eller eksisterende forretningspartnere, kunder eller andre interessenter.

Tilsvarende må de ansatte, ledelsen, partnere eller direktionen i V2C ikke gøre sig skyldige i handlinger, som er/kan opfattes som forsøg på at påvirke eller opmuntre andres beslutninger til at opnå fordele af nogen art.

Jo tidligere et problem opdages – jo bedre!

Det er ofte medarbejderne, der er de første til at opdage eller mistænke uregelmæssigheder, og derfor vil vi være taknemmelige for, at du som medarbejder hjælper os med at holde øje.

Kunder, leverandører og andre interessenter med tilknytning til V2C kan også indberette en mistanke om uregelmæssigheder via. V2C’s whistleblowerportal.

Du kan vælge at være delvist anonym eller anonym, så V2C ikke får at vide, hvem der har foretaget indberetningen. Det er vigtigt ,at du beskriver alle fakta, og du bør vedlægge alt der bestyrker din påstand.

Hvad kan indberettes?

Du kan indberette alvorlige hændelser eller uregelmæssigheder i virksomheden som f.eks.

  • Økonomiske ulovligheder, f.eks. bestikkelse, bedrageri og forfalskning
  • Alvorlige overtrælser af Code of Conduct
  • Væsentlige sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen
  • Alvorlige former for diskrimination og chikane

Portalen må ikke benyttes til almindelige klager over ansættelse eller praktiske forhold. Indberetninger må kun foretages i god tro og uden ondsigtede hensigter.

Hvor kan jeg indberette?

For at få direkte adgang til V2C’s online whistleblowerportal klik her