Teknisk rådgivning og specialistydelser

Vi har vundet parallelle rammeaftaler vedr. teknisk rådgivning for Rudersdal Kommune.

Rammeaftalen består af arbejdsmiljøkoordinering, projektledelse, projekteringsledelse, IKT-ledelse og byggeledelse samt specialistydelser som økonomistyring, tidsplanlægning og claims management.

Vi dækker med vores tværfaglige team af specialister samtlige discipliner inden for styring af tid, økonomi og kvalitet med viden og erfaring fra entreprenørleddet og har kapacitet og kompetencer, der matcher Rudersdal Kommune, som er en fremsynet bygherre. 

V2C har allerede et igangværende godt samarbejde med Rudersdal Kommune og ser frem til at løse opgaverne og skabe værdi på de projekter, vi nu tilknyttes.