Visionsmodning – fra idé til konkret byggeprogram

Klar vision for dit byggeprojekt

visionsmodning Klar vision for byggeprojektetForud for projektigangsættelse hjælper vi dig med at udarbejde et overordnet, tværfagligt beslutningsgrundlag, der tydeligt skaber overblik over alle faktorer i projektet.

Med stærke faglige kompetencer, stor erfaring og mod, udfordrer og inspirerer vi dig i en metodisk målsætningsproces.

Vi skaber beslutningsgrundlag, som du kan bruge til at vurdere, om projektidéen er realisérbar og rentabel. Vi hjælper dig med at formulere en klar vision og dermed at sætte en retning for projektet. Hermed har du et grundlag at måle fremtidige beslutninger op imod – Et aktivt styringsredskab, som følger projektet i hele dets levetid.

 

Vi oversætter visioner til virkelighed

Under et visionsmodningsprojekt opnår du et overblik over projektets rammer, muligheder, forudsætninger, succeskriterier, udfordringer og risici. Alle vigtige aspekter i projektet bliver belyst på et overordnet plan. Dette sikrer, at senere tilknyttede rådgivere til stadighed husker – og har mulighed for – at konsultere projektets oprindelige grundlag. Vi nedfælder alle diskussioner, overvejelser og beslutninger  med henblik på at sikre, at du ikke skal svare og tage stilling mere end én gang.

På vores workshops behandler vi emnerne

  • Projektomfang
  • Bygbarhed
  • Risici
  • Tid og økonomi