Inger Ravn, spacepro space management V2C Client Construction Bygherrerådgivning Indretning

SpacePro bliver en del af V2C, der nu kan føje fire specialister i Space Management til en medarbejderskare, der pt. tæller 48 medarbejdere.

Med de nye medarbejdere ombord bliver det i endnu højere grad muligt at forebygge de dårlige projekter i byggebranchen frem for at behandle dem. I dag kommer vi ofte ind i projekterne på blå blink, når det er gået galt. Men jo tidligere de rette kompetencer kommer i spil des bedre byggeprocesser og byggerier.

Vi ønsker i de tidligste projektfaser at skabe værdi for vores kunder med afklaring af behov og muligheder. Vi tilbyder allerede indledende bygherrerådgivningsydelser, hvor vi skaber overblik og et solidt beslutningsgrundlag. Her belyser vi alle funktionelle, økonomiske og tidsmæssige aspekter, som gør kunden i stand til at vurdere, hvorvidt et givent projekt er rentabelt og realiserbart.

Det er dér SpacePro, med kreativitet og analyse i brugen og adfærden i det byggede miljø komplementerer V2C. SpacePro omsatte visioner til beslutningsgrundlag med fokus på byggeriets blødere værdier. Fremover vil dette foregå i V2C-regi med flere tværfaglige kompetencer. Beslutningsgrundlaget får større vægt, når der sættes tal på og bliver sat ind i byggeriets øvrige værdikæde, og dermed er der et stærkt værdimæssigt match.

Vores kunder vil fremover kunne modtage en langt bredere rådgivning til flere dele af byggeriets faser. Helt fra bearbejdning af kundens første idéer frem til en operationel implementering – en fuldstændig kompetencepakke. Det giver nye muligheder.

Client Construction

Ved at være med fra start kan vi for alvor sætte bygherren for bordenden. Det understøtter vores overordnede strategi, der med konceptet Client Construction arbejder for at ændre den måde, byggebranchen er organiseret på med de rette kompetencer på de rigtige tidspunkter.

Fokus på komfort og effektivitet er grundlæggende for analyser af kundens fysiske rammer, forretningsgange og brugen deraf. Med udgangspunkt i analyser sammenstiller vi et billede, der, tilpasset organisationens behov, danner grundlag for design af interiørløsninger og indretningskoncepter.

Kontakt Inger Ravn på telefon 61269966 eller mail ira@v2c.dk hvis du vil vide mere om, hvordan vi med Space Management kan skabe værdi for dit byggeprojekt.

 

Læs også nyheden i Byens Ejendomme her.