Torsdag d. 24. januar inviterer V2C igen til Value Afternoon, som er en eftermiddag hvor vi sætter kunder, fagfæller og samarbejdspartnere i stævne til debat om et emne, der ligger os på sinde.

Denne gang er temaet byggeledelse. Byggeledelsen på dit projekt kan være den afgørende faktor for succes eller fiasko. Alligevel bliver der sparet på timerne, lavet aftaler uden ansvarsfordeling og sat folk uden byggefaglig viden på posten.

Torsdag d. 24. januar deler tre af V2C’s erfarne byggeledere ud af vidensbanken.

  • Hvad er egentlig byggeledelsens opgaver?
  • Hvor går det ofte galt?
  • Har dit projekt de kompetencer, der er brug for?
  • Hvad betyder attitude for succes?

I løbet af eftermiddagen kommer vi både rundt om krav til indkøb af ydelsen og gode eksempler på, hvad du skal efterspørge fra din byggeledelse – og hvordan du selv er med til at få det til at ske! 

Vi slutter oplægget af med åben debat, som fortsætter med netværk i køkkenet.

Du kan tilmelde dig arrangementet her.