En realistisk tidsplan

Det er svært at tilgodese alles interesser i en stram tidsplan, og der er altid et kompromis. Men der er også altid optimeringsmuligheder og muligheder for at sikre, at planen bliver realistisk og robust. I forbindelse med en validering ser vi på, hvor du kan ændre forhold for at skabe flow i byggeprocessen og sikre de optimale forhold for opførelsen af byggeriet.

V2C hjælper med at validere og optimere tidsplaner på mange forskellige stadier, både den samlede plan fra idé til det færdige byggeri og en mere detaljeret arbejdsplan i selve projekteringen eller udførelsen.

 

Vær på forkant

En valid og optimeret tidsplan giver en bedre proces, bedre kvalitet og et bedre samarbejde. Ved at få andre øjne på planen opnår du et dialogværktøj til brug for både projektorganisationen og for beslutningstagerne.

Et byggeprojekt består af spredte teams og forskellige parter med forskellige interesser. Med en holdbar tidsplan styres alle parter i samme retning og arbejder for et fælles mål. Det holder fokus på projektet, frem for at lade de forskellige agendaer være styrende for tidsplanen.

En validering og optimering af tidsplanen identificerer udfordringer som f.eks. tidslommer – og den anden vej rundt – forhindrer kolliderende arbejder og for mange personer der opholder sig på det samme sted på samme tidspunkt.

En gennemarbejdet og optimeret tidsplan giver mulighed for at se frem i tiden og dermed at være på forkant. På den måde kan man fange udfordringerne i opløbet, inden de bliver fordyrende problemer.

I de indledende faser er projekteringserfaring, beslutningsprocesser og udbudslovgivning i fokus, mens validering af udførelsesplanen kræver mere fagspecifik viden.

Valideringen kan omfatte både lokationsbaseret planlægning og S-kurver.

Processen

V2C har mange års erfaring med forskellige planlægningsteorier og -principper samt et indgående kendskab til byggeriets processer. At stå i spidsen for tidsstyring kræver i hovedtræk kendskab til byggebranchen, projekterings-, beslutnings- og byggeprocesser.

Valideringen tager afsæt i det aktuelle stade, projektet og tidsplanen befinder sig i. Alt efter stadiet af tidsplanen og typen af plan inddrager vi forskellige, relevante kompetencer.

Validering af tidsplanen før udførelsen vurderes ud fra projektorganisationen, projekttype, beslutningsprocesser og udbudsstrategi. Myndighedsbehandlingen vurderes ift. eventuelle lokalplaner, naturfredninger, modninger og byggesagsbehandlingen. Her inddrages eventuelt andre interessenter.

Når udførelsesplanen skal valideres, lægger vi vægt på, at der er en afstemt byggeproces, et fornuftigt flow og en god arealudnyttelse. Vi anvender værktøjer til lokationsbaseret planlægning og inddragelse af fagspecifik viden. Vi vurderer processer, bemandingen, arbejdsmiljø og tider. Procestider til commissioning, mangelgennemgang og den endelige idriftsættelse gennemgås, og eventuelle kritiske leverancer identificeres.

HUSK AT V2C validerer og optimerer tidsplanen med uvildige briller. Det betyder, at vi agerer uafhængigt og upåvirket af egne og andres interesser, følelser og meninger. Vi har projektets interesse i centrum.

 

optimeret tidsplan