Validering af rådgiverbudget – Økonomi uden overraskelser

Et succesfuldt byggeprojekt forudsætter styr på tid, kvalitet og økonomi. Budgettet er det centrale styringsværktøj for, at byggeprojektets økonomi kører på skinner gennem alle faser.

Budgettet er forbundet med usikkerhed, og kun gennem et solidt budgetarbejde kan det anvendes som beslutningsgrundlag.

Kilderne til usikkerhed ligger primært i:

 • Forudsætninger

Fra start ligger en række ønsker og forudsætninger til grund for beslutninger om projektets udformning. Enhver budgetpost baseret på en forudsætning er risikofyldt indtil forudsætningen er afklaret. Det kan f.eks. være jordforhold, udbudsform og valg af kvalitetsniveauer. Valget af forudsætninger kan have stor betydning for projektets udfald.

 • Budgetmetode

Budgettet er ikke kun et styringsværktøj for projektgruppen og rådgiverteamet, men også for bygherrens bagland, styregruppe og fremtidig drift. Det skal kunne håndtere forskellige behov.

Ofte er budgettet kilde til opbygning af tilbudslister og får dermed indflydelse på prissætning. Er budgettet kun opbygget med ’byggelogik’ leveres ikke beslutningsgrundlag til alle projektets interessenter. I stedet laver disse egne overslag og nye forudsætninger. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssige samleposter som ’bygherreomkostninger’ eller poster kalkuleret på kvadratemeter fremfor mængder.

 • Proces

Overskredne budgetter skyldes oftere et utilstrækkeligt økonomisk overblik end det skyldes reelt overforbrug. Projektøkonomi løber ikke løbsk af sig selv. Er budgettet koblet til projektets risikostyring vil usikkerhed reduceres, efterhånden som poster bliver detailkalkuleret i stedet for at være baseret på overslagstal.

Risikostyringen i bygherrens organisation bør derfor indebære en uvildig validering undervejs, der sikrer en høj validitet i projektets økonomi. Med en løbende validering eller controlling spotter vi faresignaler, og du kan sikre, at den afsatte projektøkonomi er tilstrækkelig, styrbar og udnyttes bedst mulig.

 

Uvildig bygherrerådgivning validering af rådgiverbudget

En tilpasset validering

Vi har omfattende erfaring med opbygning af hele byggeprojektets økonomi såvel som prissætning af entreprenørtilbud. Ved en validering kontrollerer vi budgettets match med fase, kompleksitet og interessentbehov på flere niveauer:

 • Budgettets kvalitet som styringsværktøj
 • Enhedsniveau- og priser
 • Mængdeudtag (f.eks. netto/brutto, m2/m3)
 • Priskilder (f.eks. V&S, leverandører, interne tal)
 • Kobling til risikostyring og risikoelementer

 

Herudover yder vi rådgivning om udformning af tilbudslister, der sikrer sammenlignelige prisindhentning og reguleringsmuligheder efter udbud.

Du får:

 • En detaljeret, neutral analyse af rådgivernes delposter med hensyn til mængder, enhedspriser, kilder og aggregeringsmuligheder.
 • Verifikation af om budget matcher projektmateriale på indhold, detaljeringsniveau og risikoprofil.
 • Efterkalkulation af projekt og licitationsresultat før og efter udbud
 • Kvalitetssikring af budget på indhold og pris
 • Input til best practice for budgetstyring
 • Afrapportering med anmærkninger, hvor vi identificerer afvigelser fra best practice og foretager en økonomisk konsekvensberegning.