quantity surveyer, byggeriets kommercielle del, byggeøkonomi, claims

Licitationen har udgivet et debatindlæg af Niels Christensen om byggeriets kommercielle del. Niels deler her fem fokuspunkter, der kan gøre byggeriet mere værdiskabende.

Vakuum på byggeriets kommercielle del

Med en baggrund som både entreprenør og bygherrerådgiver er jeg stødt på gentagende problematikker omkring økonomi, der spænder ben for det gode byggeri.

Den traditionelle rådgiver er god til løsning af projektets tekniske udfordringer med fokus på teknik, tegninger og design. Men den kommercielle side mangler. Økonomi, tid, logistik, bygbarhed, udbuds- og kontraktforhold bliver negligeret. Resultatet er projekter, der lider under unødvendige konflikter mellem byggeriets parter, tidsfrister der ikke overholdes og projekter der sprænger alle budgetter.

Selvfølgelig skal projektet være teknisk velfunderet, men min pointe her er, at det skal være inden for et fornuftigt set-up, hvad angår økonomi, tid og kontrakter.

Vi kan gøre byggeriet mere værdiskabende med spot på følgende 5 punkter:

 

Kend gamet. Det kan næppe komme bag på nogen, at claims snarere er reglen end undtagelsen på byggeprojekter. Entreprenørerne har fra start spottet alle optimeringsgevinsterne. Det er helt legitimt, at entreprenøren agerer sådan, for det er jo deres opgave og forretningsmodel. Dette skal bygherreside kunne matche med ressourcer, der for alvor mestrer gamet.

De rigtige kompetencer på de rette tidspunkter. Den økonomiske, tidsmæssige og juridiske forståelse for konsekvenserne ved forskellige kontraktformer og formuleringer i kontrakterne skal styrkes.

Min oplevelse er, at byggeriets kommercielle del på rådgiversiden i dag mere eller mindre bliver varetaget af ressourcer, der ikke er specialister på området. Jeg oplever ofte en konstruktionsingeniør som ansvarlig for den økonomiske del og for udarbejdelsen af tilbudslister. Eller en projekterende arkitekt som ansvarlig for etableringen af kostestimater og budgetter.

Godt fra start, halvt fuldendt. Sæt de rigtige og realistiske budgetter og tidsplaner allerede i projektets indledende faser. Sådan kan idéer oversættes til bygbar virkelighed. Jep, folkeskolelæredom men ikke desto mindre en manglende praksis. Det optimale er at få en ressource med erfaring og kendskab til de økonomiske, juridiske og byggetekniske parametre med fra start. 

Hands-on igennem alle byggeriets faser. Når rammerne er sat, og byggeprogrammet matcher rammebetingelserne, skal budgettet og den øvrige planlægning følges og styres gennem hele projektet. Alle beslutninger man tager igennem byggeprocessen fra indledende idé, gennem projektering til udførelse, aflevering og drift skal afvejes økonomisk.

Kvadratmeterpriser er et tyndt projektgrundlag. Et gennemgående problem jeg møder på rådgiversiden, er et manglende overblik over de reelle omkostninger forbundet med gennemførelsen af et projekt.

Molios prisbøger bliver flittigt brugt, men at læse dem kræver forudsætninger og viden, man kun opnår via erfaring. Det handler om vurdering af de aktuelle udførelsesforhold, som f.eks. adkomst, logistik, aktuelle markedsforhold, in-situ kontra pre-fab og byggetakt. Informationerne skal tilpasses det aktuelle byggeri og dets betingelser.

Entreprenørens kompetencer på rådgiverbasis

Byggeriets kommercielle del kræver en dyb forståelse for, hvordan byggeri er skruet sammen på en byggeplads, og hvilke vurderinger entreprenøren gør. Bygherren har brug for styringsværktøjer og kompetencer, der matcher entreprenørens.

På entreprenørsiden bliver det økonomiske aspekt , uden undtagelse, prioriteret. Hvert tænkelige tal omkring det pågældende projekt er belyst. Projektøkonomien bliver dyrket. Risici er vurderet. Mulighederne er vurderet. Der arbejdes med så små profitmarginer, at man ikke har råd til at lade være.

Denne tilgang forsøger vi i V2C som bygherrerådgivere og som cost plannere at anvende på projekterne, så bygherrerne får mere byggeri for pengene.

Læs hele indlægget i Licitationen her.