17 Verdensmål klima energioptimering

V2C er i år repræsenteret med 5 mand på Bornholms Folkemøde. Nedenstående er en artikel skrevet af Peer Kisbye om byggeriets rolle i de 17 Verdensmål.

Byggeriets rolle i de 17 Verdensmål

De 17 Verdensmål danner i år rammen om Folkemødet på Bornholm, og jeg er spændt på, hvad årets debatter bringer af perspektiver og konkrete tiltag til bl.a. at tackle klimaudfordringer.

Den grønne dagsorden har aldrig været mere aktuel og er heller ikke til at komme udenom, når snakken falder på de 17 verdensmål. Indrømmet! Bæredygtighed er ikke en af V2C’s mærkesager. Men med vores rådgivning melder vi os ind i klimakampen og tager ansvar samt stilling til udviklingen.

Den grønne omstilling handler nemlig i høj grad om energioptimeringer og energibesparelser. Her er eksempelvis teknikgranskninger og commissioning væsentlige at sætte fokus på. Vi medvirker til, at der træffes rationelle og energirigtige beslutninger, som forøger bygningens værdi, reducerer driftsorganisationens løbende drifts- og energiomkostninger, og samtidig gør noget godt for miljøet.

Tvetydighed er en bremseklods

I runde tal tegner den danske byggebranche sig for ca. 40 % af energiforbruget og for omkring en tredjedel af CO2-udledningen. Der ligger således et stort potentiale i det byggede miljø til at løse nogle af de store udfordringer og samfundsmæssige problemstillinger, vi står over for.

Selvom byggeriet er en meget traditionsbundet branche, bliver der investeret mange kræfter i udvikling af nye bæredygtige, innovative materialer, som reducerer aftrykket på miljøet. Den gode vilje er til stede, og der er mange initiativer at sætte ind med.

Men jeg oplever desværre, hvordan tunge stopklodser som lovgivning og manglende omstillingsparathed bremser for udviklingen. Bæredygtighed i byggeriet er et dilemmafuldt felt, hvor man gerne vil være innovativ men samtidigt træffe det sikre valg. I samme ombæring er der en tendens til at ville have mere for mindre, bedre og billigere. Hvordan agerer vi i et tvetydigt farvand, hvor alting stritter i hver sin retning?

Et andet problem er den opdelte anlægs- og driftsøkonomi. Opdelingen vanskeliggør det rette fokus på bæredygtighed og gør, at vi som samfund mister mange miljømæssige muligheder.

Energioptimeringer med fokus på teknikken

Jeg ser gang på gang, hvordan tekniske installationer i nye bygninger sjældent virker som planlagt ved ibrugtagning. Utilstrækkelige og fejlfyldte projekter resulterer i dyr omprojektering, stop i byggefasen, kompromiser i bygherres kvalitetsønsker samt tekniske løsninger, der ikke lever op til forventningerne og synligt forstyrrer god arkitektur. V2C’s uvildige entreprenørgranskninger viser, at op mod 50 % af de anmærkninger, som kan påpeges på hovedprojekter, henleder til de tekniske projekter.

Hvis bygherren vil sikre, at krav til energiforbrug, indeklima og den tekniske funktionalitet bliver opfyldt i byggeriets stigende kompleksitet, kræver det de rette styringsværktøjer og et team bestående af tværfaglige tekniske kompetencer med hands-on erfaring.

Vi skal sætte langt større fokus på tekniske installationer, særligt ved byggerier med et højt energiforbrug. Det samme gælder for projekter med komplekse samspil mellem ventilationsanlæg, køl- og varmesystemer, forsyningssystemer, elinstallationer, serverrum, solafskærmning osv.

Det er afgørende at få løst de tekniske udfordringer og problemer, inden de opstår – at få de tekniske anlæg og installationer sat ordentligt i drift. Vi har ikke råd til andet. Fejlindstillede tekniske anlæg og installationer er ikke kun energislugere. De giver problemer med indeklimaet, store driftsomkostninger og store energiregninger. De skal også oftere udskiftes pga. forkert brug og øget slid. Alligevel bliver ydelser som fx commissioning ofte underbudgetteret.

Lad os snakke sammen på Folkemødet

Der er mange gode bud på, hvor vi kan sætte ind med energibesparelser og CO2-reducerende tiltag. Flytrafik, kødproduktion og tøjindustrien udpeges som nogle af de store syndere, men der er altså rigtig meget potentiale i byggeriet, både i form af økonomiske-, miljømæssige- og tidsmæssige besparelser. Jeg ser derfor meget frem til at mødes med netværket på Solskinsøen og debattere morgendagens løsninger og ideer, vi kan arbejde videre med i branchen for at gøre vores til at sætte et positivt aftryk.…