Et bygbart projekt fra starten

V2C tilbyder en uvildig granskning af projektmaterialet, så du som bygherre kan få det byggeri, du har bestilt.

En uvildig entreprenørgranskning gør byggeprojektet mindre risikobehæftet. Vi afdækker sammenhængen mellem projektets kvalitet, tid, økonomi og bygbarhed og kommer med anbefalinger til områder, der bør afklares. Vi får således potentielle problemer på bordet i tide, hvor det er langt lettere og billigere at rette eller ændre i projektet på papirstadiet end under selve udførelsen af byggeriet.

Vi tilbyder:

Fundamentet for et godt byggeforløb

Uvildig entreprenørgranskning kan give en mere problemfri byggeproces og skaber tryghed for, at oprindelige visioner fastholdes, og ubehagelige overraskelser undgås.

Granskningen styrker forståelsen for projektet i sin helhed. I sidste ende skaber dette gode forudsætninger for at indlede et samarbejde med en entreprenør, som er tryg ved projektet og den videre produktion – et værdigskabende samarbejde, der samler alle involverede parter om at skabe det bedst mulige projekt. Med et oplæg/udspil i hånden får du som bygherre større gennemslagskraft i videre dialog med entreprenør og rådgivere.

 

Uvildighed sætter projektet i centrum

Vi kalder det uvildig entreprenørgranskning, fordi vi er overbeviste om, at det er hensigtsmæssigt at lægge granskningen organisatorisk væk fra entreprenøren og de projekterende. Med uvildige, bygbare briller kan vi se på projektet med nye øjne og med et blik for helheder. Vores advisors har de rette værktøjer og erfaring til at udpege kritiske forhold uden at være farvet af egne interesser eller faglige baggrund. Det tilfører det færdige byggeri en øget værdi.

 

Bygbarhed på tværs af fag

Det giver værdi og en bedre proces for alle parter at projektere et byggeri, hvor der fra starten er tænkt på en risikofri og optimeret udførelsesperiode. I en uvildig entreprenørgranskning har vi stort fokus på toleranceforhold, grænseflader, logistikforhold, bygherreleverancer, leverandørprojektering mv.

Eksempel på indhold af granskning:

  • Kontrakter
  • Udbudsstrategi
  • Risikorapporter
  • IKT-aftaler
  • Brandstrategi
  • Lean Commissioning
  • Lovgrundlag
  • Projektets målsætning
  • Tekniske rapporter
  • Lokalplan

En uvildig entreprenørgranskning kan endvidere være med til at reducere ekstra krav og tidsfristforlængelser som følge af fejl og mangler i projektmaterialet.

Sådan gør vi

Ved en uvildig entreprenørgranskning samler vi et team af relevante fagspecialister, som både kan foretage en fagspecifik gennemgang og derefter en tværfaglig gennemgang af det samlede projektmateriale, alt efter behov. Vi skræddersyer vores granskninger, alt efter hvilket stadie projektet befinder sig på og efter særlige forhold.

Ingeniøren har bragt en artikel om vores erfaringer med uvildig entreprenørgranskning. Læs kronikken her.