Udbudsstrategi – Sæt retningen for byggeprojektet

En klar udbudsstrategi er vigtig for at få mest ud af det forestående samarbejde med entreprenørerne og dermed opnå en optimal og effektiv byggeproces. At lave en god udbudsstrategi kan være både tidskrævende og indviklet. Det er et risikofyldt område, der kræver årvågenhed og kendskab til krav og lovgivning.

Fordelene ved en gennemarbejdet udbudsstrategi er bl.a.:

  • Nedsat risiko for tvister og konflikter i udførelsesfasen, da huller og uklarheder i udbudsdokumenter er en væsentlig årsag til uenighed i byggefasen
  • Risikovillighed og behov for budgetsikkerhed afspejles i udbudsform
  • Bedste reguleringsmuligheder for bygherren og høj kvalitet i buddene
  • Gennemsigtig prissætning uden skjulte risikotillæg
  • Valg af udbudsform, der understøtter byggeriets visioner
  • Sikrer at vision, holdninger og strategi er understøttet af udbudsform og udbudsmateriale
  • TAG – tilbuds- og afregningsgrundlag som tillæg til BIPS F111 sikrer bedre muligheder for bygherre

 

Vi tilbyder, med udgangspunkt i den enkelte bygherre og projekts vilkår, ønsker og behov, at anskueliggøre fordele og ulemper ved forskellige udbuds- og entrepriseformer. Vi rådgiver om den udbudsform, der bedst matcher et givent projekt. Dette er med til at sætte den rigtige retning for byggeprojektet.

En god udbudsstrategi lægger grund for et lønsomt byggeprojekt

udbudsstrategi risikohåndteringVi hjælper dig med at handle ud fra velbegrundede strategier, der danner et solidt grundlag, du kan planlægge dit byggeprojekt ud fra. Det øger mulighederne for at skabe optimale konkurrenceforhold og et retvisende licitationsresultat.

Dette sikrer projektets kvalitet og en fornuftig økonomi. Vi styrker dig i din handlemåde i udbudssituationen og i din rolle som køber.

I V2C har vi et indgående markedskendskab og mangeårig erfaring inden for såvel fag-, stor-, hoved-, og totalentrepriser. Med et tæt kendskab til det tilbudsstrategiske mind-set kan vi rådgive dig om de tilgængelige muligheder, og hvordan udbudsprojektet vil blive set på hos entreprenøren.

Vi kender de lovgivningsmæssige rammer for kontraktindgåelse ved alle de forskellige former og kontraktvilkår.

Klare mål for udbud

V2C har en struktureret og en systematiseret tilgang til opgaven.

Vi hjælper dig med at opstille klare mål med udbuddet og skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for byggeriets gennemførelse.

Vi identificerer problemområder og analyserer, om nogle beslutninger på sigt kan have uhensigtsmæssige konsekvenser i processen. Vi ser på projektet fra et helhedsperspektiv ,men med øje for detaljerne.

 

HUSK AT udvalget af udbudsformer er stort og du kan blive klogere på dine projektbehov ved at inddrage markedet. V2C har god erfaring med at facilitere markedsdialog og bruge markedsinput til at vælge den rette udbudsform for det enkelte projekt.