Byggeri afleveret til tiden

Jo bedre planlægning, des bedre projekter. En gennemarbejdet tidsplan danner basis for fremdrift. For bedre kommunikation, overblik, forudsigelighed og flow. Det medfører bedre overholdelse af tid, bedre økonomi, bedre sikkerhed og større arbejdsglæde for alle parter på dit projekt.

Vi tilbyder:

Stor erfaring og sund fornuft

Vi supplerer formler med en kombination af praktisk erfaring fra entreprenørbranchen og en række planlægningsværktøjer baseret på lean-principper. En ekstra dimension, der giver en holdbar og helhedsorienteret tidsplan.

Vi tilbyder granskning af tidsplaner, udarbejdelse af nye tidsplaner og som input til generel vurdering af projektkvalitet, hvor tiden spiller en rolle. Outputtet er en troværdig tidsplan, der holder i praksis, fordi den bl.a. tager højde for entreprisernes rækkefølge, jævnt flow og jævn bemanding og bygger på konkrete erfaringer med processers udførelsestid, når f.eks. logistik, pladsforhold, arbejdsmiljøforhold og tørretider indregnes.

 

Har du styr på tiden?

Med de rette værktøjer holder vi snor i byggeriet. Du får som bygherre mulighed for at planlægge og styre projektets ressourcer – en forudsætning for at skabe sammenhæng og en stabil bemanding på pladsen og optimale muligheder for et bedre samarbejde parterne imellem.

En realistisk tidsplan med løbende opfølgning giver dig mulighed for både at løse udfordringer og optimere, hvor der er mulighed for at ændre på rækkefølge og processer. Med udgangspunkt i tidsplanen tager vi stilling til kritiske perioder og aktiviteter allerede i projektets tidligste faser. Du kan foregribe problemer, inden de opstår og håndtere uforudsigelige hændelser. Det hindrer unødige forsinkelser og stilstand i projektet.

Udover et byggeri afleveret til tiden i den rette kvalitet kan du med en solid tidsplan afklare, om byggeriet hænger sammen rent økonomisk.

 

Du får

  • Realistiske, overskuelige tidsplaner tilpasset udbudsform
  • Samkøring af entreprenørens tilbudsliste og arbejdstidsplan
  • Validering og optimering af tidsplaner
  • Lokationsbaseret planlægning
  • Last Planner og styring af lean på pladsen
  • Tidsplan der holder i praksis