Tekniske anlæg og installationer der virker

Uvildig idriftsætning og fejlfinding kan være et middel til ikke kun at få bygningen til at se færdig ud, men også at være færdig og klar til drift.

I den periode hvor idriftsætningen og fejlfindingen foregår, er de fleste ofte presset af deadlines. Det kan være årsag til forhastede beslutninger eller halve løsninger.

Fokus på drift betaler sig

Bygherren opnår store besparelser ved at have fokus på:

  • At få de tekniske anlæg og installationer sat ordentligt i drift.
  • Lokaliseret og rettet eventuelle fejl i hhv. opbygning, indstilling og samspil mellem installation.
  • Sikre samspil mellem installationer og anlæg.
  • Fejlindstillede tekniske anlæg og installationer er energislugere .
  • Undgå utidig udskiftning af teknisk udstyr, pga. forkert brug og slid.

Vi ved fra vores tværfaglige tilgang til byggeriet, hvor de typiske problemer opstår, og hvad der skal til for at få de tekniske anlæg og installationer til at fungere. Her er grænseflader mellem fag og entrepriser ofte den store synder.

Drift ind i byggeprocessen

Vi sikrer dialog med entreprenører om idriftsættelse, indregulering og egenkontroller, således at entrepriser idriftsættes, indreguleres og verificeres i den rigtige rækkefølge.

Efter behov og aftale foretager vi:

  • Løbende stikprøver af entreprenørernes egenkontrol. Herfra vurderes behov for audit.
  • Belastede test, der simulerer bygning i drift.
  • Sæsonrelaterede test som f.eks. bygningsautomatik-baseret test, der simulerer sommer- og vinterbehov.

Vi stiller hver gang med det rigtige team bestående af medarbejdere med entreprenørerfaring og tværfaglig teknisk specialviden.

Færdige bygninger

Er byggeriet allerede færdigt, men der er problemer med indeklimaet eller store driftsomkostninger og energiregninger, så gennemgår vi gerne de tekniske anlæg for at skabe en optimal drift.

 

 

HUSK AT det er et lovkrav, at en række tekniske installationer skal være testet og virke efter hensigten, før det kan betragtes som et færdigt byggeri.

commissioning teknike anlæg og installationer byggeteknik

 

Den nye lovgivning synliggør et stigende problem, med at tekniske installationer i nye bygninger sjældent virker som planlagt ved ibrugtagning.