Din tekniske samarbejdspartner

V2C er din tekniske samarbejdspartner igennem alle byggeriets faser. Vi arbejder for, at dit byggeri er driftbart og møder brugernes forventninger, arbejdsrutiner og arbejdsmiljøforhold fra første dag. Resultatet er et funktionelt og driftsvenligt byggeri og et samlet system, hvor der er taget højde for driftsomkostninger, forsyning, tilgængelighed for besigtigelse, vedligehold, service, udskiftning af bygningsdele mv.

Vi supporterer din organisation med kvalificering af teknisk kravspecificering, rådgiveraftaler og projektmateriale.

Vi tilbyder ydelser inden for:

Tekniske anlæg der virker

 

commissioning teknik byggeteknik tekniske sparringspartner

En høj integration og samspil mellem det tekniske og det bygningsmæssige projektmateriale er afgørende for at undgå mangler i de tekniske installationer.

Vi stiller et stærkt tværfagligt team, der med teknisk specialistviden, rødder i entreprenørbranchen og driftsorganisationer kender til byggeriets faldgruber og til de driftsmæssige udfordringer. Med en helhedstænkning bidrager vi til, at det samlede system i drift fungerer efter hensigten.

Bygningens tekniske funktionalitet, såsom køl, varme, ventilation, luftfugtighed, vand, el, CTS, lys og en lang række andre forhold, der har store økonomiske og miljømæssige konsekvenser, når man ser på bygningens levetid, bliver integreret ind i hinanden.

Med V2C som sparringspartner kan du som bygherre blive en aktiv beslutningstager på de tekniske discipliner. Det giver dig tryghed for, at selv teknisk komplicerede byggerier bliver gennemført med overholdelse af de stillede krav, og med understøttelse af de oprindelige intentioner.

Vi har årelang erfaring fra byggeri og drift inden for:

  • El
  • VVS
  • Ventilation
  • CTS
  • Køl
  • Fjernvarme
  • Teknikcentraler