Procesledelse, risikostyring

Tom er en erfaren projekt- og procesleder med en bred palette af kompetencer. Han tænker på tværs af byggeprocessen og bruger sin mangeårige entreprenørerfaring til at skabe sammenhæng mellem bygherrens behov og den økonomiske samt tidsmæssige ramme gennem styring af projektforløbet.

Toms høje faglighed kombineret med en stor forretningsforståelse gør ham i stand til at gennemskue komplekse sammenhænge og overskue hele byggeprocessen fra A-Z. Han sætter sig ind i de udfordringer, der kan opstå igennem processen og tøver ikke med at dykke ned i problemstillingen, hvor han bruger sin viden samt byggetekniske erfaring til at identificere udfordringen.

Toms styrke ligger bl.a. i at binde projektet og processerne sammen. Han bringer de rigtige kompetencer i spil, hvor de skaber størst værdi for projektet og koordinerer samt sikrer alle grænseflader på byggeprojekterne. Derved formår han at minimere fejl og mangler, inden de bliver til dyre problemer, til stor værdi for projektet.

Tom håndterer gerne komplekse problemstillinger og løser de hårde knuder. Han tager den ærlige dialog for at løse udfordringerne up-front.

Tom er empatisk, ærlig, tilgængelig og lyttende i sit virke, men også krævende i forhold til den indsats der er nødvendig for at nå målet.

Tom sætter rammerne for et løsningsorienteret samarbejde tidligt i processen, der skaber det bedste afsæt for en effektiv produktion, som lever op til bygherrens forventninger.

Tom fokuserer altid på at skabe konkret værdi for kundens forretning.


  • Procesledelse
  • Risikostyring
  • Byggeledelse (byggeri)
  • Projektledelse

Kontakt Tom Holm

Tel: 53 82 20 66

Mail: tho@v2c.dk