Projektledelse, sikkerheds- og kvalitetsledelse, AMK

Susanne har stor erfaring i gennemførelse af store, komplekse projekter i alle faser og samarbejdsformer. Hun er en konstruktiv sparringspartner, især når der skal løses udfordringer og specifikke arbejdsmiljømæssige opgaver på byggepladserne.

Susanne har beskæftiget sig med mangeartede opgaver såsom boligbyggeri og kollegier, kontorer, industrianlæg og hospitalsbyggeri, hvor samarbejdsformen altid har været midlet til at opnå et succesfuldt slutresultat for alle parter. Hun evner at se folks forskellige kompetencer og at bringe dem i spil på de rigtige tidspunkter. Susanne arbejder efter Lean construction metoder til at skabe commitment og involvering af projektets parter. Hun har fokus på hele teamet og sagens succeskriterier.

Susanne har let ved at omgås alle typer af mennesker og går ofte foran, når det drejer sig om at skabe en god stemning og et godt arbejdsmiljø på byggepladserne.


  • Projektledelse
  • Sikkerhedsledelse
  • Bygherresparring
  • Bygbarhedsgranskning
  • Arbejdsmiljøkoordinering

Kontakt Susanne Nejst Lørup

Tel: 22 11 12 14

Mail: snl@v2c.dk