Space Planning, Space Management

Som Space Planner bruger Anna sin baggrund som arkitekt til at designe gode rammer, der forbedrer omgivelserne og arbejdsmønstre. Hun kortlægger relationen mellem strategi og ledelse og bringer forståelse for, hvordan det afspejler sig i det fysiske miljø.

Gennem observationer og analyser af den interaktion, der udspiller sig i rum og arbejdspladser designer Anna løsninger, der tilpasser sig de mange forskellige aktiviteter, som formes i løbet af dagen på skolen, på kontoret, i møderummet, hjemme, ude hos kunden og i fritiden – i et moderne og balanceret liv.

Anna har en stor sprog- og kulturforståelse, som hun bruger i sit arbejde med mennesker. Kulturen er et nøgleelement til at forstå arbejdsgange og til at få et godt forhold til kunden.

Anna forener fakta og design. Hun baserer design på observerede behov, og med kreativitet og analyse i brugen og adfærden i det byggede miljø omsætter Anna visioner til beslutningsgrundlag og skaber dermed værdi allerede i de tidligste faser af byggeriet.


  • Space Planning
  • Space Management
  • Organisationskultur
  • Arealoptimering

Kontakt Anna Stærmose

Tel: 61 77 85 14

Mail: ast@v2c.dk