Space Management, konceptudvikling

Med kreativitet og originalitet beskæftiger Asbjørn sig med Space Management.

Asbjørn udfører kvalitativt og kvantitativt analysearbejde herunder adfærdsanalyser, der kortlægger brugen af fysiske rum. Dette danner grundlag for udformningen og udfærdigelse af unikke design- og indretningskoncepter, som fostrer kreativitet og innovation og i sidste endeopfylder kundens strategiske mål.

Asbjørn kan med sine designkompetencer allerede fra byggeriets tidligste faser bidrage med at forandre kulturer, processer, arbejdsformer og arbejdspladser i en positiv retning og dermed styrke sociale og kulturelle fællesskaber.

Asbjørn har stort fokus på relationen mellem mennesker, arkitektur og design. Han tager altid udgangspunkt i målgruppens måde at arbejde på for at danne de miljøer, der rammer de rigtige behov og dermed skaber den bedste arbejdsplads.

Asbjørn bruger sin viden og indsigt til i de tidligste faser at skabe et håndgribeligt beslutningsgrundlag for udviklingen af det videre byggeri.


  • Space Planning
  • Arealplanlægning
  • Design
  • Adfærdsanalyser
  • Konceptudvikling

Kontakt Asbjørn Dueholm

Tel: 23 92 86 80

Mail: adu@v2c.dk