Space Management, konceptudvikling og arealoptimering

Asbjørn kan med sine designkompetencer, allerede fra byggeriets tidlige faser, bidrage med udvikling af koncepter for strategisk placering af bygningsvolumener og disponering af m2. I denne fase indtænkes samspillet mellem koncept og kundens ønsker til bl.a. organisatoriske forandringer – men også krav til økonomi og prissætning.

På bygningsniveau kan Asbjørn via. udformning og udfærdigelse af design og indretningskoncepter, der skal fostre interaktion eller underbygge implementering af nye arbejdsformer og processer, opfylde kundens strategiske mål for byggeriet.

Asbjørn har stort fokus på relationen mellem mennesker, arkitektur og design. Han tager udgangspunkt i målgruppens måde at arbejde, ved bl.a. at foretage adfærdsanalyser, der kortlægger brugen af fysiske rum (kontorer, hospitaler, byggepladser, boligkompleks mm). Dette danner grundlag for at gentænke, designe og indrette fysiske rum, der rammer de rigtige behov, og dermed skaber det bedste miljø for de personer der skal færdes der.

 

Artikler:

Kontorlandskabet går nye tider i møde

 


  • Space Planning
  • Arealplanlægning
  • Design
  • Adfærdsanalyser
  • Konceptudvikling
  • Nudging
  • Indretning

Kontakt Asbjørn Dueholm

Tel: 23 92 86 80

Mail: adu@v2c.dk