Space Management, arealoptimering og flyttelogistik

Inger er specialist i Space Management. Med en baggrund som arkitekt og en MBA fra CBS foretager Inger analyser af ejendomsporteføljer, bygninger og fysiske arealer på strategisk og taktisk niveau koblet med organisatoriske behov.

Med sin mangeårige erfaring har hun god forståelse for samspillet i den treenighed, der findes mellem organisatoriske forandringer, udvikling af koncepter for disponering af arealer sat i relation til denne, til udførelse og bygbarhed med fokus på tidsplanlægning og økonomi.

Med afsæt i kundens organisation analyseres data og de kulturbærende behov, processer og arbejdsformer kortlægges. På baggrund af datagrundlaget udvikler Inger konceptdesigns for fremtidig disponering og brug af de fysiske arealer, så en forandret organisation afspejler sig i en optimeret disponering og udnyttelse af kvadratmeter.

Med kreativitet, nytænkning og analyse i brugen og adfærden i det byggede miljø omsætter Inger visioner til et økonomisk funderbart beslutningsgrundlag der skaber værdi i drift- og forandringsprojekter.


  • Space Planning
  • Space Management
  • Arealoptimering
  • Adfærdsanalyser
  • Indretning
  • Procesledelse
  • Projektledelse
  • Konceptudvikling
  • Rokader
  • Flyttelogistik

Kontakt Inger Ravn

Tel: 61 26 99 66

Mail: ira@v2c.dk