Space Management, arealplanlægning

Inger er specialist i Space Management. Hun bruger sin mangeårige erfaring og baggrund som arkitekt til at skabe unikke design- og indretningskoncepter, der fostrer kreativitet og innovation og i sidste ende opfylder kundens strategiske mål.

Inger tilpasser rum og arbejdspladser til de mange forskellige aktiviteter, der formes i løbet af dagen på skolen, på kontoret, i møderummet, hjemme, ude hos kunden og i fritiden. Hun kortlægger relationen mellem strategi og ledelse og bringer forståelse for, hvordan det afspejler sig i det fysiske miljø.

Med udgangspunkt i analyser af arealer, arbejdsgange, behov og omgivelser hvor mennesker færdes samt observationer af den interaktion, der udspiller sig i det fysiske rum, bruger Inger sin viden til at forbedre det fysiske miljø og arbejdsmønstre. Med disse analyser sammenstiller hun et billede, der, tilpasset organisationens behov, danner grundlag for design af interiørløsninger og indretningskoncepter.

Inger indsamler information og viden om arealer og data og analyserer de kulturbærende behov, processer, arbejdsformer og arbejdspladser. Med denne viden starter designet af gode rammer og omgivelser. Det kan bl.a. være formelle og uformelle mødezoner, flyverpladser, mobilitet, skrivebordspladser, stillepladser, fleksible rum mv.

Med kreativitet og analyse i brugen og adfærden i det byggede miljø omsætter Inger visioner til beslutningsgrundlag og skaber dermed værdi allerede i de tidligste faser af byggeriet.


  • Space Planning
  • Arealplanlægning
  • Arealoptimering
  • Indretningskoncepter
  • Adfærdsanalyser
  • Procesledelse
  • Konceptudvikling

Kontakt Inger Ravn

Tel: 61 26 99 66

Mail: ira@v2c.dk