Boliger, anlæg og ledelse

Søren Peter har gennem hele sin karriere beskæftiget sig med udvikling af boligbyggeri inden for den almene sektor med speciale i beboere, afdelingsbestyrelser, politisk ledede organisationer, kommuner, byggeretslige forhold, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og bygherrerådgivning. Søren Peter har således lovkrav og bekendtgørelser inde under huden og har styr på sin jura.

Søren Peter tilbyder rådgivning til både private og almene bygherrer i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renoveringsopgaver. Han kan effektivisere processerne, optimere organisationen og kan med sin indgående indsigt i almene boliger skabe et værdifuldt fundament for boligorganisationen at arbejde på fremadrettet. Søren Peter balancerer godt imellem idealisme og realisme i sin tilgang til opgaven.

Søren Peter har haft ansvaret for renovering og nybyggeri af over 3.000 boliger, både i egne afdelinger, men også i administrerede afdelinger – altid med mennesket i centrum. Han har desuden deltaget i et internationalt samarbejde omkring energirigtigt nybyggeri og energieffektiv renovering af eksisterende byggeri.

Søren Peter har et stort selvdrive, en fremtræden innovativ side, og han bevarer roen i meget pressede situationer.


 • Bygherresparring
 • Bygherrerepræsentant
 • Projektudvikling
 • Regler om almene boliger
 • Kommune- og lokalplan
 • Tilbuds- og kontraktforhandling
 • Projektoptimering
 • Udbudsstrategi
 • Byggeriets regelgrundlag
 • Økonomiplanlægning og -styring
 • Konflikthåndtering

Kontakt Søren Peter Nielsen

Tel: 25 74 69 49

Mail: spn@v2c.dk