Bygherrerådgivning, visionsmodning

Sanne har solid erfaring med kunderådgivning i internationale, fagligt specialiserede miljøer, dels i byggebranchen, dels inden for projektering og formidling i den farmaceutiske industri.

Sanne skaber især værdi for bygherrer i de indledende projektfaser. Hendes primære kompetencer omfatter bygherrerådgivning og konceptudvikling, herunder strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling af beslutningsgrundlag i indledende projektfaser.

Sanne er specialiseret i procesledelse, herunder planlægning, afholdelse og facilitering af kundemøder, projektopstartsmøder samt workshops med fokus på målsætning og forventningsafstemning. Sanne har stor erfaring inden for forandringsledelse og optimering af projektsamarbejder mellem forskellige kulturer, og hun formår således at lede mennesker mod ét fælles mål.

Sanne planlægger og styrer projekteringsforløb, herunder projektorganisationens opbygning og kommunikation. Hun formulerer projektstrategier samt planer for implementering og opfølgning og står for planlægning og udførelse af effektiv overdragelse mellem projektfaser.


  • Konceptudvikling
  • Workshops med fokus på målsætning, samarbejdsformer & teambuilding
  • Udvikling og implementering af projektstrategier
  • Faserelateret projektoverdragelse
  • Strategi- og organisationsudvikling
  • Procesledelse og -facilitering
  • Forandringsledelse
  • Undervisning