Projektledelse, byggeledelse

Ronnie har bred erfaring med entrepriseledelse, projektledelse og tilbudsarbejde både inden for anlægsbyggeri, erhvervsbyggeri og banebyggeri i hoved- og totalentreprise. Hans styrke er en stærk strategi- og forretningsforståelse, og kombineret med en byggefaglig baggrund er Ronnie et stærkt kort på hånden i store og komplicerede projekter, der kræver overblik.

Ronnie styrer projekterne i mål med fokus på tid, økonomi og kvalitet. Med sin erfaring fra både bygherre- og entreprenørvirksomhed, identificerer, håndterer og koordinerer han afvigelser, risici og grænseflader ud fra de tidsmæssige, økonomiske og tekniske rammer – altid med øje for fremdrift og bygbarhed.

Ronnie har desuden specialiseret sig i betonbyggeri, herunder bl.a. beton- og brorenovering.

Ronnie er god til at samarbejde på alle niveauer, til at uddelegere og følge op. Han har stor fokus på at lytte og skabe en aktiv dialog, der indfrier bygherrens forventninger.

Ronnie arbejder bevidst med organisationens samarbejdskompetencer som et vigtigt parameter for succes, herunder at tilrettelægge gode vilkår for teamsamarbejde i byggeprocessen.


  • Strategi
  • Projektledelse
  • Forandringsledelse
  • Betonbyggeri