Bygherreassistent og teknik

Rafe er projektassistent på især store projekter. Ledelse og planlægning af processer i byggeriet er det, der optager Rafe mest. Han har tidligere både arbejdet som projektleder for entreprenører og som projektleder for bygherrer, og han har derfor oparbejdet en stor faglig indsigt fra begge sider af bordet. Han vægter forståelsen for parternes interesser, bevæggrunde, relationer og arbejdspraksis højt. Det betyder, at han er god til at håndtere mennesker med meget forskellige baggrunde.

Rafes styrker ligger i procesforståelse og -tænkning, hvor han altid tager udgangspunkt i en åben forventningsafstemning mellem de involverede parter. Han har gode kommunikative evner, og struktur er kodeord, når han varetager organisering og styring af byggeprocesser.


  • Byggeledelse (byggeri)
  • Bygherreassistent
  • Teknik
  • Brugersamarbejde

Kontakt Rafe Hajri

Tel: 22 63 50 30

Mail: rha@v2c.dk