Quantity surveying, byggeøkonomi

Med en uddannelse i quantity surveying – en ingeniøruddannelse med speciale i at styre økonomien i byggeprojekter – har Chris en unik viden og dertil erfaring inden for økonomistyring og kalkulation på store, komplekse projekter.

Chris skaber økonomisk overblik og solidt projektbudget, der holder hele vejen gennem byggeriet. Han udfører granskning af projektmateriale i forhold til kvalitetssikring og bygbarhed, og han udfører risikovurderinger og validering af de faktiske byggeomkostninger. Dette er med til at afværge budgetoverskridelser på projekterne.

Chris sørger endvidere for, at der projekteres til budget, og at der tages højde for økonomiske risici ved uforudsete hindringer og dermed omkostninger ved ændringer og ekstraregninger.

Chris bidrager med indsigt i, om der er potentielle besparelser eller optimeringer at hente i projektet og skaber på denne måde de bedst mulige forudsætninger for, at beslutninger tages med afsæt i et realistisk billede af projektets økonomi.


  • Estimering af anlægssum på dispositions- og projektforslag
  • Verificering af licitationsresultater
  • Claims management
  • Projektoptimering
  • Økonomistyring
  • Bygherrerådgivning