Procesledelse, bygherrerådgivning

Carsten har i løbet af sin karriere haft ansvaret for en række store og komplekse byggerier, inden for områderne boliger, sundhed og erhverv. De mange byggeprojekter har givet stor viden i byggeriets organisering og ekspertise i, hvorledes gode projekter planlægges og gennemføres, fra et helhedsorienteret og tværfagligt perspektiv.

Med afsæt i sin baggrund som bygningskonstruktør og sin mangeårige erfaring varetager Carsten opgaver inden for procesledelse, projektledelse og byggeledelse, hvor han skaber sammenhæng mellem tidsplaner, pris og kvalitet. Han skaber engagement i opbygning og vedligeholdelse af harmoniske organisationer med det gode samarbejde i fokus.

Herudover har Carsten beskæftiget sig med projektudvikling, implementering af grøn teknologi, myndighedsforhandling, projektkonkurrencer, risiko management samt kvalitetssikring, sikkerhed og sundhed samt drift- og vedligehold. Dette har medvirket til Carstens gode opfattelse af politiske systemer og et bredt, værdifuldt netværk.

Engagement og fokus er nogle af de egenskaber som Carsten leverer, tilsat god humor og plads samt inddragelse af den enkelte på hver opgave.


  • Procesledelse
  • Bygherrerådgivning
  • Byggeledelse (byggeri)
  • Risikostyring
  • Kvalitetssikring
  • Projektledelse

Kontakt Carsten Nyboe

Tel: 54 55 33 63

Mail: cny@v2c.dk