Komplettering, procesledelse byggeledelse

Komplettering, procesledelse og byggeledelse

Peter har solid erfaring med alle discipliner inden for byggeledelse og styring af produktionsarbejde i byggeprojekter. Med en bagrund som entreprenør og bygherrerådgiver er han en erfaren og motiverende leder og en værdifuld byggefaglig ressource på projekt- og entrepriseniveau. Nøglekompetencerne ligger omkring sikring af bygbart projektgrundlag, produktionsgrundlagets kvalitet, planlægning af tid og økonomi samt etablering af gode vilkår for samarbejde og fremdrift i projektets forskellige faser.

Peter har en evne til at skabe commitment og involvering fra projektets parter. Han er effektiv og leverer overblik gennem sit arbejde med beslutningsplaner, grænsefladeafklaringer og risikostyring. Peter har en stor indsigt i byggeriets regelgrundlag (ABR, AB, ABT) både i forbindelse med kontraktindgåelse og eksekvering af aftaleforhold under udførelse.

Peter er idérig og løsningsorienteret, når det handler om at få overkommet konflikter og skabe fremdrift på nødvendige projektbeslutninger. Han sikrer gensidigt forpligtende aftaler og balancerede forventninger mellem samarbejdspartnerne.


  • Bygherresparring
  • Procesledelse
  • Kompletteringsentrepriser
  • Bygbarhedsgranskning (logistik og komplettering)
  • Tilbuds- og kontraktforhandling
  • Produktionsstyring og byggelogistik
  • Procesledelse af LEAN
  • Regler om almene boliger

Kontakt Peter Friis

Tel: 24 47 47 24

Mail: pef@v2c.dk