Nickolai Brade
Advisor
2830 1550
Fjernvarme og tekniske installationer
Bygherrerådgivning
Projektstyring
Krydspres
Håndtering og projektering af tidsplaner
Økonomisk struktur
Ledelse på tværs af organisationen

Projektledelse og tekniske installationer

Nickolai beskæftiger sig med strategisk styring af projekter. Han lægger vægt på et godt samarbejde og et sundt arbejdsmiljø.

Nickolai har en stor viden om tekniske installationer, særligt inden for fjernvarme, med fokus på design, driftssikkerhed og vedligehold.

For Nickolai er fælles dialog og gensidig respekt afgørende faktorer for projektets flow og succes. Han tror på, at de bedste løsninger og installationer bliver udarbejdet, når alle samarbejdspartnere bliver hørt og spiller sammen.

Nickolai har altid kundens oplevelse og projektets fremdrift i fokus.

Han kan godt lide at arbejde sammen med mennesker og have indflydelse på projektets helhed. Derfor ligger det naturligt for ham at tage stort ansvar og ejerskab for opgaven.

Kendetegnende nøgleord er: samarbejdsorienteret, kvalitetsbevidst og resultat- og løsningsorienteret.