New way of work

Videnledelse, kvalitetsledelse, værdibaseret ledelse, frisættende ledelse, selvledelse. Kært barn har mange navne. Med visioner, klare værdier og stærke holdninger insisterer Lars på at udfordre de gængse normer, der kendetegner en virksomhed ud fra drømmen om at skabe en helt ny arbejdskultur.
Lars formulerer nye kriterier for, hvordan man driver en virksomhed og bevæger forretningen i en ny retning med fokus på kultur og lederskab frem for driftsledelse. Han har afbureaukratiseret hverdagen og bringer nye samarbejdsformer i spil baseret på tværfaglige fællesskaber.

På samme måde udfordrer Lars byggebranchens praksisser og underliggende strukturer i en positiv retning. Med sin skarpe indsigt i byggeriets dagsordener og værdikæde vil Lars være med til at ændre måden, byggeprojekter organiseres på.

Ledelse og en veludviklet forståelse for mennesker har været den røde tråd gennem Lars’ karriere, hvilket har ført ham til at beskæftige sig med innovation og udvikling af kultur.
Lars er nysgerrig og ser udviklingspotentialer. Han skaber rammer af tillid, motivation og gensidig respekt, hvor det sjove og gode samarbejdsklima tages alvorligt.
Lars har mennesket i centrum og ser folk i øjnene. Han evner at få mennesker til at fungere sammen. Lars ved, at hvis vi skal udnytte de muligheder, der er, skal vi hjælpe hinanden.

Lars er scenevant og stiller ofte op til konferencer og arrangementer for at videreformidle sin viden og mangeårige erfaring. Han kommunikerer stærkt og bredt. Lars drives af at inspirere og blive inspireret. At blive mødt med forståelse, undren og spørgsmål.

Med en positiv livsindstilling og søgen efter kompromis er Lars en seriøs og empatisk leder, der formår at forløse medarbejdernes iboende potentialer.


  • Ledelse
  • Innovation
  • Bygherresparring
  • Ledelsessparring og -udvikling
  • Risikostyring
  • Økonomiplanlægning og -styring
  • Tidsplanlægning og -styring
  • Procesledelse af LEAN

Kontakt Lars Blaaberg

Tel: 20 15 00 12

Mail: lbl@v2c.dk