Byggeledelse og informatik

Morten arbejder primært som bygherrerepræsentant og/eller byggeleder. Hans styrker ligger i procestænkning. Morten tager altid udgangspunkt i en åben forventningsafstemning mellem de involverede parter med vægt på forståelsen af parternes interesser, bevæggrunde, relationer og arbejdspraksis.

Morten har oparbejdet en økonomisk forståelse for byggeriets delelementer samt forhandling og økonomistyring, fra beregning til realisering, og han henter effektiviseringsgevinster af et omfang, der er mærkbart for projektets samlede økonomi.

Morten tager ejerskab over byggeprojektopgaver og følger op på krav til kvalitet, tid og økonomi i processen. Struktur, reflektion og kommunikation er kodeord, når Morten leder byggeprojekter.


  • Byggeledelse (byggeri)
  • Bygherrerepræsentant
  • Bygherrerådgivning
  • Bygherresparring
  • Digitalt byggeri
  • Udbudsformer og strategi
  • Projektledelse
  • Risikostyring
  • Økonomiplanlægning og -styring