Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-P og AMK-B), bygherrerådgiver

Martin er arbejdsmiljøkoordinator (AMK P og AMK B) og bygherrerådgiver med erfaring fra store komplekse byggerier, som fx hospitalsbyggerier, opsætning og nedtagning af vindmøller samt boligbyggerier. Martin har siddet i rollen som både entreprenør og som rådgiver og koordinerer og inddrager nemt flere forskellige samarbejdsgrupper på tværs af projektet.

Martin varetager byggeprojekter fra de indledende faser gennem projektering og implementering, hvor arbejdsmiljømæssige problemstillinger og lovkrav er en vigtig del i alle led. Med sikker hånd og stort overblik udarbejder han planer for sikkerhed og sundhed, byggepladsindretning, granskning af tidsplan afholdelse af opstarts- og sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger og kontrol på byggepladsen, ugentlige tilsyn, sparring med bygherren mv.

Martin brænder for at skabe en sund arbejdsplads, hvor alle elementer går op i en højere enhed. Han bringer en god energi med ind i projektet og formår at skabe et godt arbejdsmiljø med både en god portion humor og alvor.

 


  • Arbejdsmiljøkoordinering (AMK-P og AMK-B)
  • Sikkerhedsledelse
  • Projektkoordinering
  • Bygherrerådgivning

Kontakt Martin Kolby

tel: 54 55 28 10

Mail: mko@v2c.dk