Jørgen Gjørlund
Advisor
26 23 15 11
Granskning af teknisk projektmateriale
Fagligt tilsyn
Commissioning af komplicerede anlæg
Ventilation, VVS og automatik med tilhørende overvågningssystem
MC-Systemer
Troubleshooting på tekniske anlæg

Tværfaglig teknik (HVAC, BMS, VVS), commissioning

Jørgen har en stor teknisk faglighed med nøglekvalifikationer, der omfatter bygherrerådgivning omkring tekniske installationer og disses implementering. Jørgen har mange års erfaring med projektering og idriftsættelse af komplicerede anlæg inden for ventilation, VVS og automatik med tilhørende overvågningssystemer. Han kender til byggeriet faldgruber og de driftsmæssige udfordringer og har en stor viden om og fornemmelse for, hvor man skal lede efter fejlene.

Jørgen har fokus på, at byggeriet lever op til bygherrens krav og driftsorganisationens fremtidige drift, og at dette fastholdes gennem alle byggeriets faser. Han arbejder for, at store komplicerede projekter med mange forskellige aktører kan gennemføres, således at intentionerne med byggeriet understøttes.

Det skaber tryghed i projektet og medvirker til at skabe et funktionelt og driftsvenligt byggeri, hvor der er taget højde for driftsomkostninger, forsyning, tilgængelighed for besigtigelse, vedligehold, service, arbejdsmiljø mv.

Som teknisk sparringspartner binder Jørgen projektet sammen mellem det projekterende led, entreprenører, leverandører og driftsfolk og sikrer et tæt samspil mellem alle de tekniske fag.