Claims Management, boliger, anlæg

Jens Christian besidder en stor teknisk og økonomisk viden om byggeri. Han har et  organisatorisk overblik og har politisk flair, gode formidlingsevner og et stort aktivt netværk.

Jens Christian beskæftiger sig med udarbejdelse, implementering og opfølgning af projektstrategier med fokus på økonomi, tid og kvalitet. Desuden er han optaget af udvikling, planlægning og styring af byggerier.

Claims og risk management er blandt Jens Christians spidskompetencer. Han minimerer risici for forøgede omkostninger og/eller forlængede tidsplaner og forebygger proaktivt konflikter omkring udførelsen af ekstraarbejder.

Jens Christians mangeårige erfaring med håndtering af claims og indgående kendskab til byggeriets regelgrundlag medvirker til et effektivt byggeforløb og afslutning af alle entrepriser, inkl. tillægsaftaler. Med realisme vurderer Jens Christian dokumentation og værdiansættelse, så efterkrav mødes med praktisk erfaring.

Med afsæt i Jens Christians samlede kompetencer og erfaring leverer han omkostningseffektive løsninger i højeste kvalitet, der er mærkbare for projektets samlede økonomi.

Med en visionær og positiv livsindstilling har Jens Christian altid været en respekteret og vellidt samarbejdspartner, som er med til at skabe et godt arbejdsklima og en god stemning, uden at tabe fokus på målene.


  • Bygherresparring
  • Bygherrerepræsentant
  • Byggeriets regelgrundlag
  • Projektoptimering
  • Claims management
  • Konflikthåndtering
  • Total- og levetidsøkonomi
  • Projektledelse
  • Projekteringsledelse
  • Økonomiplanlægning og -styring