Jacob Deleuran Jans
Advisor
51 88 25 78
Procesplanlægning på tidsplaner
Procesledelse af LEAN på byggeplads
Planlægning, styring og opfølgning
Byggeledelse
Lokationsbaseret planlægning
Facilitator ved planlægningsworkshops
Visuel sammenkobling af tid og sagsøkonomi (S-kurve)
Arbejdsmiljøkoordinering

Time planning, arbejdsmiljøkoordinering (AMK)

Jacob har alsidig erfaring som projektleder i udførelsesfasen. Hans kernekompetencer er inden for planlægning og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering (AMK). Han har solid erfaring med rådgivningsarbejde, bl.a. omkring bygbarhed, tid- og procesplanlægning koblet op på økonomien i projekter (S-kurver).

Jacobs styrke er en kombination af praktisk erfaring fra entreprenørbranchen med en række planlægningsværktøjer, som både anvendes til granskning af tidsplaner, udarbejdelse af nye tidsplaner og som input til generel vurdering af projektkvalitet, hvor tid spiller en rolle. Resultatet er en troværdig tidsplan, der holder i praksis, fordi den bl.a. tager højde for entreprisernes påvirkning af hinandens arbejder og bygger på konkrete erfaringer med processers udførelsestid, når f.eks. logistik, arbejdsmiljøforhold og tørretider indregnes.

Lean construction er Jacobs faglige passion, og han er god til at holde overblik og klarlægge de processer og arbejdsgange, der skal til for at nå projektets mål. Han kan samarbejde på alle niveauer og har en god energi, som han bringer med ind i samarbejdet.