P4 Morgen, Henry Høitbjerg, Lars Blaaberg, V2C, erfaren medarbejder, P4 Live: De pensionsmodne medarbejdere på arbejdsmarkedet

Bygherrerådgiver, byggeledelse, risikoledelse og projektgranskning

I rollen som projekteringsleder og bygherrerådgiver har Henry særlig fokus på at skabe overblik, struktur og at udføre ledelse med det formål at projektet bliver bygbart, i den aftalte kvalitet og afleveret til tiden inden for den økonomiske ramme. Han bruger sine analytiske evner og mangeårige entreprenørerfaring til at skabe sammenhæng mellem bygherrens behov, de valgte løsninger og den økonomiske ramme. Henry tænker på tværs af byggeprocessen og bringer de rigtige kompetencer i spil, hvor de skaber størst værdi for projektet.

Henry bevarer overblikket og anskuer problemer fra det rette perspektiv. Han fastholder den røde tråd igennem alle projektets faser og sikrer, at de oprindelige ideer bliver realiseret i byggeprojektet.

For Henry er tydelig kommunikation en forudsætning for et godt samarbejde. Han fokuserer på kundens behov og oplever glæden ved at finde frem til de helt rigtige løsninger.


  • Bygherrerådgivning
  • Projektledelse
  • Projekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Bygbarhedsgranskning
  • Risikostyring
  • Konflikthåndtering

Kontakt Henry Høitbjerg

Tel: 20 60 53 16

Mail: heh@v2c.dk