Anlæg, jord, kloak og veje

Henrik trækker på årelang erfaring med byggeledelse og fagtilsyn på store anlægsprojekter. Han har udført en lang række projekter i forbindelse med byggemodning, anlæg af veje og kloakering.

Henrik spidskompetencer ligger inden for projektering og tilsyn på alle typer jordarbejder, herunder afvanding, vejanlæg og belægninger. Han varetager alle processer omkring tilrettelæggelse og udførelse af planer, såvel som ledelsesmæssige funktioner for tilsynsteams.

Henrik har specialiseret sig i granskning af anlægsprojekter inden udbud for at sikre det optimale udbudsmateriale. Han har herudover været økonomiansvarlig for flere betydelige anlægsprojekter og er med sit kritiske blik kvalificeret til at varetage opfølgning på både økonomi og kvalitet.

Henrik arbejder med overblik og stor loyalitet, altid med fokus på projektets interesser.


  • Projektledelse
  • Bygbarhedsgranskning (anlæg, kloak, bane og veje)
  • Projektsparring
  • Vej og bane
  • Fagtilsyn jord og afvanding
  • Projektoptimering

Kontakt Henrik Wenzell Jensen

Tel: 21 42 41 80

Mail: hwj@v2c.dk