Quantity surveyor, økonomiplanlægning

Hans-Henrik har en baggrund som arkitekt med stor viden og praktisk erfaring inden for byggeri,  herunder økonomiplanlægning og tidsplanlægning, mængdeberegninger, logistik samt byggeledelse.

Hans-Henrik har været med til at opføre store erhvervsbyggerier, sygehusbyggerier, boligbyggerier, institutionsbyggerier mv. Han har et skarpt blik på bygbarhed og udfører granskninger, der er med til at styre projekter sikkert i mål inden for parametrene tid, økonomi og kvalitet.

Hans-Henrik skaber stor værdi for projektet allerede fra de indledende faser, hvor han bruger både øjne og ører kombineret med stor erfaring i planlægning af rum, for at opfylde brugernes behov og byggeriets overordnede mål.

Hans-Henrik har gennem tiden siddet i forskellige roller og har beskæftiget sig med projekteringsledelse, byggeledelse og planlægning. Denne alsidige erfaring gør ofte Hans-Henrik til bindeleddet mellem tegnestue og byggeplads, og han formår at holde en rød tråd gennem hele projektet.

Hans-Henrik har et åbent sind og møder folk i øjenhøjde. Med en stor kulturforståelse inkluderer han alle involverede parter i projektet og skaber derigennem et godt samarbejdsklima, hvor det er naturligt, at de forskellige parter tager ejerskab over projektet. Denne evne til at møde mennesker betyder også, at Hans-Henrik med stor succes varetager beboerdialogen. Han får bebyggelsen og området omkring bebyggelsen til at fungerer og skaber generelt værdifulde relationer på tværs af projektets interessenter.

Hans-Henrik har i løbet af 30 år arbejdet i Tyskland, hvilket har været med til at forstærke hans kulturelle forståelse.

Hans-Henrik har desuden erfaring inden for træbyggeri.Kontakt Hans-Henrik Dancker

Tel: 54 55 75 51

Mail: hhd@v2c.dk