granskning ikt digitale byggeri

Projekteringsledelse, byggeledelse (Teknik), IKT, BIM, VDC

Med et skarpt blik på fremdrift og økonomi får Christian digitale modeller til at spille sammen med virkeligheden ude på byggepladserne. Han kobler lederkompetencer med digitale løsninger og leverer et visuelt overblik over alle vigtige processer. Fokus er primært på IKT, BIM og VDC. Han nedbryder kompleksiteten af disse værktøjer og bruger dem til at effektivisere og skabe værdi for både projektejer og byggeprojektet.

Christian er superbruger af en lang række af byggebranchens standardsoftware til blandt andet simulering, konsistenskontrol, tidsplanlægning og visualiseringer samt mangeludbedring.

Christian ’oversætter’ det digitale sprog og tydeliggør såvel muligheder som faldgruber. Han får bragt den relevante viden i spil på det rigtige tidspunkt, og gennem granskning medvirker han til, at bygherre får mest mulig værdi ud af de digitale modeller samt de gevinster, teknologien fører med sig til gavn for projektets kvalitet og budgetramme. Med afsæt i de digitale værktøjer sikrer Christian fuldt indblik i projekternes fremdrift.


  • Projekteringsledelse
  • Ændringshåndtering
  • Mængdeverificeringer
  • Kollisionskontrol
  • Bygbarhedsgranskning
  • Digitalt byggeri

Kontakt Christian Blicher Lundberg

Tel: 26 82 32 47

Mail: cbl@v2c.dk