Frank Werner Nielsen
Advisor
20 60 53 17
Byggeledelse af råhusentrepriser
Optimering af elementprojekt
Tids- og procesplanlægning på beton
Indsigt i afstivningsprojekter
Økonomistyring
Entreprenørgranskning (beton og stål)
Fagtilsyn in situ beton (Broer, stillads)
Certificeret stilladskursus niveau C

Konstruktioner og byggeledelse

Frank har alsidig erfaring med projektering, entreprenørgranskning og tilsyn med udførelse af konstruktioner af stål og beton. Som produktionsleder og entrepriseleder med økonomisk ansvar for byggeri af højhuse, broer og stationer samt anlæg af veje og tunneller har Frank samlet stor erfaring i at finde betydelige besparelser. Han henter effektiviseringsgevinster af et omfang, der er mærkbart for projektets samlede økonomi gennem rettidig og grundig granskning af tegningsmateriale og beskrivelser vedrørende udbud, produktion og udførelse af beton- og stålkonstruktioner. Frank har stor erfaring med beregning og dimensionering af konstruktioner i beton, stål og træ, både til udførelse af byggeri og til midlertidige afstivninger.

Frank har en stærk humoristisk sans, som skaber en god stemning på byggepladsen uden at tabe fokus på målene.