Tværfaglig teknik (HVAC, BMS, VVS), commissioning

Jørgen har en stor teknisk faglighed med nøglekvalifikationer, der omfatter bygherrerådgivning omkring tekniske installationer og disses implementering. Jørgen har mange års erfaring med projektering og idriftsættelse af komplicerede anlæg inden for ventilation, VVS og automatik med tilhørende overvågningssystemer. Han kender til byggeriet faldgruber og de driftsmæssige udfordringer og har en stor viden om og fornemmelse for, hvor man skal lede efter fejlene.

Jørgen har fokus på, at byggeriet lever op til bygherrens krav og driftsorganisationens fremtidige drift, og at dette fastholdes gennem alle byggeriets faser. Han arbejder for, at store komplicerede projekter med mange forskellige aktører kan gennemføres, således at intentionerne med byggeriet understøttes.

Det skaber tryghed i projektet og medvirker til at skabe et funktionelt og driftsvenligt byggeri, hvor der er taget højde for driftsomkostninger, forsyning, tilgængelighed for besigtigelse, vedligehold, service, arbejdsmiljø mv.

Som teknisk sparringspartner binder Jørgen projektet sammen mellem det projekterende led, entreprenører, leverandører og driftsfolk og sikrer et tæt samspil mellem alle de tekniske fag.


  • Bygbarhedsgranskning (HVAC og andet teknik)
  • Fagtilsyn (HVAC)
  • Commissioning af tekniske anlæg og installationer
  • Ventilation, VVS og automatik med tilhørende overvågningssystem
  • MC-Systemer
  • Troubleshooting på tekniske anlæg

Kontakt Jørgen Gjørlund

Tel: 26 23 15 11

Mail: jgj@v2c.dk