Byggeledelse og projektledelse

Erik er en stærk, engageret advisor, der er både driftsorienteret og meget kvalitetsbevidst. Han har den ledelses- og styringsmæssige evne til at sikre udførelsen af de komplekse arbejdsopgaver, som foregår ude på byggepladsen. Erik har været bygge- og projektleder i fag- og totalentrepriser, og han har tidligere haft en bygherrefunktion i forbindelse med udvikling af ejerboliger. Han trækker således på erfaringer fra begge sider af bordet og har et indgående kendskab til bygherres udfordringer og behov.

Erik håndterer med fast hånd påstande i byggesager fra både entreprenører og fra rådgivere. Med udgangspunkt i konflikthåndtering hjælper Erik med at få klare retningslinjer for byggesagen og medvirker dermed til, at byggeprojektet forløber ordentligt.

Med spidskompetencer inden for økonomi- og tidsplanstyring, claims, tilbudsgivning, implementering af tilvalg samt aflevering af projekterne afvikles arbejdsprocesserne efter tidsplanen og kravene til projektet opfyldes.


  • Projekteringsledelse
  • Byggeledelse (klimaskærm og komplettering)
  • Bygbarhedsgranskning (facader og komplettering)
  • Økonomiplanlægning og -styring
  • Projektoptimering
  • Tilbuds- og kontraktforhandling
  • Claims management