amk-p amk-b amk arbejdsmiljøkoordinator arbejdsmiljøkoordinering sikkerhedsledelse

Arbejdsmiljøkoordinering, AMK-P og AMK-B

Helene har solid erfaring med arbejdsmiljøkoordinering (AMK-P og AMK-B) og har en ambition om at sænke ulykkesfrekvensen på de byggerier, hun er involveret i. For Helene går arbejdsmiljø og produktivitet hånd i hånd. Hun ser sikkerhed som en drivkraft for produktivitet: en effektiv arbejdsmiljøkoordinering skaber sikkerhed, og et sundt arbejdsmiljø skaber trivsel og fremdrift på projekterne.

Med lang entreprenørerfaring har Helene arbejdsmiljøloven inde under huden. Helene sikrer, at de lovpålagte pligter om bygherrens arbejdsmiljøkoordinering opfyldes til fulde i projektering og udførelse.

Helene arbejder systematisk, og den mangeårige erfaring fra entreprenørbranchen gør hende i stand til at forudse hvilke aktiviteter, der kræver ekstra opmærksomhed. Det er afgørende for kvaliteten af det færdige byggeri. Helene er optaget af planlægning, inddragende processer og åben kommunikation.

Desuden varetager Helene med sikker hånd byggeplads- og logistikstyring, entrepriseledelse og økonomistyring. Helene løfter processen ved sin positive tilgang til projekt, proces og medmennesker.


  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Kvalitetsledelse
  • Byggeledelse
  • Audit
  • Projektledelse (konstruktion, nedrivning, sprængning)
  • Håndtering af forurenede materialer
  • Sikkerhedsledelse

Kontakt Helene Helsted Larsen

Tel: 26 44 22 80

Mail:hhl@v2c.dk