Space planning : skab indretning der opfylder dine strategiske mål

space planning space management arealplanlægning arealforvaltningVi bruger viden og indsigt inden for space planning og space management til, i de tidligste faser, at skabe et håndgribeligt beslutningsgrundlag for udviklingen af det videre byggeri – både inden for nybyggeri og ombygning.

Vores space plannere tilpasser rum til de mange forskellige aktiviteter, der formes i løbet af dagen; på skolen, på kontoret, i møderummet, hjemme, ude hos kunden og i fritiden. Vi kortlægger relationen mellem strategi og ledelse og bringer forståelse for, hvordan det afspejler sig i det fysiske miljø.

Vi analyserer arealer, arbejdsmønstre og omgivelser, hvor mennesker færdes, og hvor behovet for forandringer presser sig på. Vi gennemfører workshops og interviews for at kortlægge de visioner og behov I har. Med udgangspunkt i jeres behov, foretager vi design af interiørløsninger og indretningskoncepter.

Vi udfører kvalitativt og kvantitativt analysearbejde, herunder adfærdsanalyser af den interaktion, der udspiller sig ude i det fysiske rum. Det danner grundlag for udformningen og udfærdigelse af et helt unikt design- og indretningskoncepter, som opfylder dine strategiske mål.

 

Indretning til dine behov

space planning space management arealplanlægning arealforvaltningVi har altid fokus på relationen mellem mennesker, arkitektur og design. Vi tager udgangspunkt i målgruppens måde at arbejde på og de miljøer der opstår, for at ramme menneskers behov. Det kan bl.a. være formelle og uformelle mødezoner, flyverpladser, mobilitet, skrivebordspladser, stillepladser, fleksible rum mv.

Med designkompetencer kan vi allerede fra byggeriets tidligste faser bidrage med at forandre kulturer, processer, arbejdsformer og arbejdspladser i en positiv retning og dermed styrke sociale og kulturelle fællesskaber.

Med kreativitet og omfattende analyse af brugen og adfærden i det byggede miljø omsætter vi visioner til beslutningsgrundlag og skaber værdi, allerede i de tidligste faser af byggeriet.

 

Du kan læse mere om space planning her