Risikovurdering gennem alle byggeriets faser

Byggeri er risikofyldt, og det er derfor afgørende, at projektets risici meget tidligt bliver kortlagt, og at man inden projektopstart tilrettelægger en plan for håndtering og styring af risici.

Ved brug af solide og afprøvede metoder hjælper vi dig med at identificere risici i alle projektets faser og efterfølgende med optimale afhjælpende handlinger.

Kombinationen af en bygherre, der kender sin verden og de dertil relaterede risici, og V2C, der med mange års erfaring og stort kendskab til byggeriets faldgruber, er det bedste udgangspunkt for en pålidelig risikovurdering.

Vi skaber overblik over risici og bistår efterfølgende med en systematisk styring og håndtering af afhjælpende handlinger under såvel udførelse af projektering som byggeri.

 

projekteringsledelse projekteringsleder risikostyring risikohåndtering risikovurdering bygherrerådgivning

Risikovurdering medvirker til et problemfrit projektforløb

Vi inddeler projektets risici i faser:

 1. Inden projektopstart
  – Den politiske fase

  Visionsmodning, ideoplæg og byggeprogram
 2. Projektering
  – Dispositions- og projektforslag

  – For- og hovedprojekt
 3. Udførelse af byggeri og ibrugtagning
  – Udførelse

  – Drift og vedligehold

Vi identificerer risici relateret til den specifikke fase. Som en rød tråd fokuserer vi i alle faser på vurdering af risikoens indflydelse på økonomi og forretning, indflydelse på tid, på tekniske emner, på organisatoriske emner og sidst men ikke mindst på eksterne faktorer (brugere, myndigheder, naboer m.fl.)
Vi sikrer som afslutning på hver fases risikovurdering et entydigt, klart kommunikeret og systematisk oplæg til styring af processen og afhjælpning af risici. Vi baner den bedst mulige vej for et homogent og problemfrit projektforløb.