Har du vurderet risici af udbudsgrundlaget?

Udbudsgrundlaget er afgørende for, at byggeriet kan gennemføres inden for de krav, rammer og succeskriterier, du som bygherre har opstillet. Udbudsgrundlaget er kritisk i forhold til fejl og mangler, fordi konsekvenserne heraf kan være uoverskuelige.

Men hvilke risici er der i udbudsgrundlaget, og hvordan kan disse risici nedbringes?

Det er centrale spørgsmål, vi søger at besvare, så du kan tage handling på kendte risici.

V2C vurderer kvaliteten af projektmaterialet og udfører risikovurderinger for at undersøge, om der er faldgruber, der kan medføre unødige fordyrelser. Vi vurderer desuden eventuelle uhensigtsmæssigheder i forbindelse med den valgte udbudsstrategi.

Dermed skaber vi de bedste forudsætninger for projektets økonomi og tid.

Risikoafdækning i alle faser

V2C udfører risikoafdækning i alle byggeriets faser fra idé og programmering over projektering og udbud til udførelse og aflevering af det færdige byggeri. Vi håndterer byggeprojektets udfordringer rettidigt, før problemerne kræver unødvendigt dyre løsninger.

Som uvildig sparringspartner i samarbejdet mellem arkitekt- og ingeniørrådgiver bidrager vi til planlægningen og projekteringen med praktiske entreprenør- og driftsmæssige kompetencer.

Vi har mangeårig erfaring i ledelse af udbudsprocesser og kender til de typiske faldgruber, der er på dette kritiske stadie af byggeprocessen.

Ingen overraskelser

En risikovurdering fra V2C indebærer en systematisk gennemgang af vitale udbudsdokumenter. Vores ydelser kan omfatte verifikation af mænge- eller tilbudslister, kontrol af excel-ark for formelfejl mm., samt analyse af udbudsbetingelser og kommentering af disse. V2C kommenterer på uhensigtsmæssige formuleringer, idet de senere kan komme til at koste projektet unødige ekstraomkostninger og forsinkelser.

Vi bidrager til, at resten af processen kan foregå homogent, og dermed baner vi den bedst mulige vej for en proces uden ukendte overraskelser og konflikter.

 

HUSK AT: Er projektet projekteret digital, er det kun ca. 60 % af byggesummen, som kan verificeres i projektets 3D-modeller. Omkostninger til f.eks. ledelse, vinterforanstaltninger, småteknik, garantier og risikopuljer forefindes ofte kun på TBL/tilbudslisten, og det kan være en markant fejlkilde i entreprenørens prissætning.