Beskrivelse

Syddansk Universitet er i gang med en større renovering og tilbygning til universitet. Det nye byggeri på SDU – Nyt SUND – er et undervisnings- og forskningsbyggeri på i alt 50.000 m2.

Byggeriet skal på sigt huse hele SUNDs forsknings- og uddannelsesaktiviteter samt administration. Byggeriet opføres på nabomatriklen til det nye Odense Universitetshospital, der indeholder laboratorier og undervisningsfaciliteter. De to bygninger skal kobles sammen, når begge står færdige.

V2C’s rolle

V2C har som rådgiver til Bygningsstyrelsens projektleder foretaget en verifikation af budgettal inden udbud samt foretaget en kvalitetsmæssig vurdering af sammenhæng mellem budget og projektgrundlag. Overordnet set en opgave til at opnå sikkerhed for, hvad de samlede anlægsomkostninger for opførelse af Nyt SUND forventes at blive.

Yderligere opgaver:

  • optimeringsforslag til besparelseskatalog
  • kvalitetssikring af reservebudgettering
  • sparring om udbudsstrategi

BYGHERRE:

Bygningsstyrelsen

BYGGERI:

Undervisnings- og forskningsbyggeri

BYGGESUM:

1,1 mia. kr.

BY/REGION:

Odense

AREAL:

50.000 m2

Bygherrerådgivning på undervisnings- og forskningsbyggeri