Beskrivelse

Opførelse af ny tre- sporet skole med KKFO, idrætshal, madskole og klub på Sluseholmen. Skolen forventes at blive ca. 12.500 m². Dertil kommer etablering af landskab og udearealer på op til 5.000 m².

Derudover omfatter opgaven opførelse af et parkeringshus til 250-280 biler med indkørsel fra Sjællandsbroen. Byggeri København skal overdrage det færdige parkeringshus til Danica Pension, inden opførelsen af skolen igangsættes . Der skal vedtages en ny lokalplan for skolen og parkeringshuset.

Projektet består af:

– Etablering af vejadgang fra Sjællandsbroen

– Opførelse af parkeringshus. Parkeringshus skal være færdigt inden byggeriet af skolen kan igangsættes

– Opførelse af 3-sporet skole.

V2C’s rolle

V2C har leveret bygherrerådgivning og sparring i forbindelse med at kvalitetssikre hovedtidsplanen, samt input omkring logistik og optimering af tidsplan. Dette er gjort ved at detaljere og lave tidsplanen til en lokationsbaseret tidsplan. Der er tænkt i alternativer til den fremlagte tidsplan og kommet med forslag til yderligere optimeringer som alternativ byggerytme og ny placering af midlertidig parkeringsplan, således at skolebyggeriet kunne igangsættes tidligere.

V2C har også rådgivet omkring udbudsstrategien i forhold til marked

BYGHERRE:

Københavns Kommune

BYGGERI:

Skolebyggeri

BYGGESUM:

BY/REGION:

København

AREAL:

12.500 m²

skolebyggeri lokationsbaseret rådgivning tidsplanlægning bygherrerådgivning