Beskrivelse

Ca. 21.000 kvm kontor/erhverv/bolig samt ca. 15.000 kælder, inkl. p-kælder

SHiP-projektet, som er tegnet af Arkitema, bliver 4 etager højt og er i sin form inspireret af hånden og dens fem fingre.

Projektet markerer overgangen mellem den nye havnebydel og Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen. Det er tanken, at SHiP skal gribe fat i begge miljøer og skabe en indbyrdes forbindelse i form af en række rekreative aktiviteter, som både den nye bydels og havnens brugere kan få glæde af. Det kan fx være vand- og træningsfaciliteter. Ud over aktivitetsarealet kan der både etableres erhvervslejemål og luksusboliger i SHiP-projektet.

Rolle

Controlling og audit af risiko- og projektstyring.

Innova er bygherreadvokat inkl. rådgivning om risiko- og projektstyring, udbuds- og kontraktgrundlag, tvister osv.