Beskrivelse

Opførelse af nyt hospital – Fremtidens Psykiatri til Ny Retspsykiatri Sct. Hans (NRSH). NRSH vil huse Region Hovedstadens retspsykiatriske behandlingsfunktion.

Nybyggeriet rummer 126 lukkede sengepladser med lyse, rummelige patientstuer, og den nye retspsykiatri på Sct. Hans bliver landets største. Patienterne vil overvejende være anbringelsesdømte, som i dag har hjemme under utidssvarende rammer i det gamle mandshospital på Sct. Hans Øst. Desuden rummer projektet ankomsthus, behandlings-, personale- og kontorfaciliteter samt fritids- og motionsområder mv.

V2C’s rolle

Som uvildig bygherrerådgiver har V2C bl.a. stået for udarbejdelse og afrapportering af 4D tidsplanssimulering, af 3D bygningsmodel og efterfølgende udarbejdelse af tidsplan. Herudover har V2C rådgivet omkring logistik- og byggepladsoptimering for hele byggeriet, idet der er pladsmangel og stor niveauforskel på grunden (i alt 11 meter).

V2C har udarbejdet et anlægsbudget jf. forprojektet og har ydermere stået for en fuld granskning (både digitalt og analogt) for bygbarhed af såvel arkitekt- som ingeniørprojektet, for at sikre et bygbart projekt som fuldt ud kan konkurrence-udsættes ved et udbud til entreprenørmarked.

BYGHERRE:

Region Hovedstadens Psykiatri

BYGGERI:

Hospitalsbyggeri

BYGGESUM:

550 mio. kr.

BY/REGION:

Roskilde

AREAL:

20.700 m²

Uvildig bygherrerådgiver hospitalsbyggeri