Beskrivelse

Nyt Bispebjerg hospital og Nyt psykiatri skal opføres der hvor Bispebjerg hospital i dag befinder sig, dermed bliver hele byggeprojektet det næststørste hospitalsbyggeri i København. Projektet er finansieret under Kvalitetsfonden.

Dele af de nuværende bygninger er fredet, og skal blot igennem en lettere reno- vering og modernisering, hvortil de resterende bygninger enten skal gennemre- noveres eller rives helt ned, så der kan bygges nyt.

Laboratorie- og logistikbygningen er et af de fem delprojekter i det nye Bispe- bjerg hospital, og skal indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forskningsfaciliteter. Projektet besidder en høj kompleksitet, pga. dets tekniske udfordringer og de arkitektoniske ambitioner i form af blandt andet komplicerede facade løsninger.

V2C’s rolle

V2C har udført en række forskellige ydelser og undersøgelser i forbindelse med projektet.

I projektets tidlige fase tog vi del i et totalrådgiverteam sammen med bl.a. Dorte Mandrup Arkitekter og Mikkelsen Arkitekter. Her varetog vi cost planner og controlling funktioner, bl.a. budgetkalkulation af det samlede konkurrencepro- jekt samt efterfølgende deltagelse i forhandlingsprocessen mellem totalrådgiv- ningsteamet og klienten, med det formål at skabe det mest realistiske og solide projektbudget. En af opgaverne herunder var udarbejdelse af optimeringsfor- slag til et katalog.

I projekteringsfasen var V2C rådgiver direkte for bygherreorganisationen på kvalitetsfondsprojektet, hvor vi har foretaget en teknisk bygbarhedsgranskning, deltaget i problemløsningssessioner omkring optimering af udførelsesfasens logistiske forhold med henblik på en reduktion af risici og omkostninger. Blandt andet lavede vi en risikovurdering af byggepladsforhold og vinterforanstaltnin- ger, der har udmøntet sig at byggeriet i dag opføres med en fuldt overdækket løsning (site cover) for at håndtere en række risici på vinterarbejder.

BYGHERRE:

Region Hovedstaden

BYGGERI:

Kontor og laboratorium

BY/REGION:

København

BYGGESUM:

204 mio. kr.

STATUS:

2015-2017
Under udførelse

AREAL:

10.500 m2

Bygherrerådgivning hospitalsbyggeri