Beskrivelse

Restaurering, nybyggeri og revitalisering af det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot, der blev bygget omkring 1170, og Rådhustorvet. Historien om Slottet, Fæstningen og Torvet skal formidles i sin helhed ved at bygge de historiske bygninger sammen med en ny fløj.

Projektet omfatter således en helt ny borgfløj med et moderne formidlingscenter, en restaurering af den gamle kongefløj og vagttårn samt en nyfortolkning af den gamle ringmur.

Formålet er at skærpeoplevelsen af de oprindelige bygninger, og tydeliggøre og forklare stedets oprindelige sammenhæng og idé. Det færdige projekt skal styrke forståelsen af de tre elementer, Slottet, Fæstningen og Torvet.

En ny broforbindelse til slottet skal give de besøgende en forståelse for, hvordan man en gang ankom til borgen.

Opgaven med at restaurere og nyfortolke slottet er den største af sin art i Danmark i nyere tid.

V2C’s rolle

Uvildig bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning af fredede bygninger.

  • Rådgivning om udbudsstrategi. Validering af projektøkonomien
  • til restaurering og udbygning af Nyborg Slot for Slots og
  • Kulturstyrelsen med udgangspunkt i sagsbudget og dispositionsforslag fra januar kvartal 2017.
  • Estimater for Kongefløjen, Udstillingsfløjen, Vagttårnet og Torvet er eftergået.
  • Rådgivning om logiske fravalg i aftalegrundlaget for IKT. Bygherre ønskede at imødekomme totalrådgivers begæring om frafald aflevering af unødige ydelser i IKT-specifikationerne, som rådgiver derfor ikke bindes kontraktligt til.
  • V2C har på opfordring fremlagt yderligere tilbud på IKT-ledelse og byggeledelse i de kommende faser.

 

BYGHERRE:

Slots- og Kulturstyrelsen
Nyborg Kommune
Østfyns Museum

BYGGERI:

Ombygning af fredet bygning

BYGGESUM:

300 mio. kr.

BY/REGION:

Nyborg

AREAL:

renovering fredet byggeri